Politica GDPR

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Pentru a accesa pagina indoorgardens.ro, aparținând firmei SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL nu este nevoie să furnizați niciun fel de date cu caracter personal. În măsura în care doriți să achiziționați serviciile și/sau produsele oferite de website, vă putem solicita anumite informații de identificare sau date cu caracter personal. Datele cu caracter personal (așa cum sunt definite de Legea nr. 677/2001), se referă la orice informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal sau pentru a vă contacta on-line sau offline. Informațiile personale sunt colectate numai cu acordul dumneavoastră (de exemplu, dacă ni le oferiți cu bună știință printr-unul dintre formularele on-line, prin participarea la tombole și concursuri, prin înregistrare sau sign-up pe site-ul indoorgardens.ro. Tipurile de informații colectate vor varia în funcție de activitate și scopul colectării. Informațiile personale cerute pot include: numele și prenumele, adresa de email, adresa de domiciliu, numărul de telefon și (pentru produsele achiziționate/plătite online) informațiile cardului de credit.

În ce scop sunt utilizate datele cu caracter personal?

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidentiale; SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL se angajează în față utilizatorilor/clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane neautorizate și să le utilizeze strict pentru desfășurarea relației de afaceri dintre client și SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, actualizate, SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL se obliga sa administreze în condiții de siguranță și numai în vederea realizării scopurilor specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră. Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate de către SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL în scopul executării contractului pentru furnizarea de servicii pentru informarea utilizatorilor/clienților privind situația contului lor de pe indoorgardens.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind confirmarea, evoluția și starea comenzilor, facturare și încasarea valorii produselor și serviciilor oferite, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, relații cu clienții, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Ce măsuri de siguranță utilizează SC GARDEN LOGISTIC SRL pentru protejarea datelor dvs?

SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL se obligă să aplice, în legatură cu datele personale ale utilizatorilor/clienților săi măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Cui dezvaluie SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL datele dvs cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate de SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL nu vor fi divulgate niciodată unei companii terțe (în afara grupului SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL) care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, dacă dumneavoastră nu v-ați dat în mod expres consimțământul în acest sens. SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii din cadrul Grupului SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL. De asemenea, SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal catre alți parteneri ai SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL, dacă acest lucru este în legatură sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activității pentru care v-ați înregistrat. Partenerii SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL în vederea prelucrării datelor sunt persoane împuternicite conform Legii nr. 677/2001 si notificate la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Carcater Personal.

Datele cu caracter personal furnizate de Client vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozitiile legale. Prin completarea datelor dvs. în formularul de înregistrare de cont și/sau de Comanda declarați ca acceptați cu bună știință că datele dvs. personale să fie incluse în bazele de date ale SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL, înregistrate în registrul de evidență a prelucrarii datelor cu caracter personal, ți în acest sens vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului (acest site foloseste Cookie-uri). De asemenea, SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asigurători.

Care sunt drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prin citirea Termenilor si Conditiilor de utilizare ale site-ului www.indoorgardens.ro, ati fost informat cu privire la drepturile dumneavoastra astfel cum sunt prevazute de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Drepturile menţionate anterior, includ in temeiul dispozitiilor art. 13-18 din Legea nr. 677/2001: a) dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL; b) dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca date cu caracter personal ce vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză. c) dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing; d) dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.

Vă puteti exercita aceste drepturi prin înaintarea unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Str. Gazelei, nr. 50, Bucuresti, sau prin fax la numarul 0745.130.010, sau prin email la adresa office@indoorgardens.ro. În cerere se va preciza daca se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL va comunica măsurile adoptate/informaţiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii. Mai mult decat atat, precizam ca orice incercare de a accesa, utiliza, modifica datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind pedepsita de lege contravențional sau penal, după caz. SC GARDEN LOGISTIC AGRO SRL nu promovează transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (SPAM). Orice utilizator al site-ului www.indoorgardens.ro poate solicita oricand, în mod gratuit, ștergerea adresei sale de email din baza noastră de date pentru motive de marketing.